> obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar

> mjerenje temperature prilikom preuzimanja startnog broja

U startnom paketu nalaze se startni broj, NAMMAN MUAY krema i limenka HELL

> NEMA PRIJAVA

  +385 99 74 564 73

Galijotska 3, 52100 Pula

info@pula.run

www.pula.run