Staza

Staza se proteže kroz šumske puteljke u neposrednoj blizini tvornice sakramentske eko bire

Nakon što krenemo sa 300 m nadmorske visine, spuštamo se 1,5 kilometara zapadno prema mjestu Rapanji. Skrećemo ulijevo i sljedeći kilometar trčimo ravno, nakon čega opet skrećemo ulijevo i uzbrdo trčimo kroz  šumu do cilja. Visinska je razlika 40 m.